ЈН-1.3.1-II/2016 - радови на реконструкцији објекта дечијег одмаралишта "Копаоник" на Копаонику

У складу са чланом 116. Закона о јавним набавкама, ЈСП "Крагујевац" као наручилац у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН-1.3.1-II/2016 - радови на реконструкцији објекта дечијег одмаралишта "Копаоник" на Копаонику, објављује:

ЈН-1.3.1-II/2016 - радови на реконструкцији објекта дечијег одмаралишта "Копаоник" на Копаонику

У складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, ЈСП "Крагујевац" као наручилац у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН-1.3.1-II/2016 - радови на реконструкцији објекта дечијег одмаралишта "Копаоник" на Копаонику,  објављује:

ЈН-1.3.1-II/2016 - радови на реконструкцији објекта дечијег одмаралишта "Копаоник" на Копаонику

За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН-1.3.1-II/2016 - радови на реконструкцији објекта дечијег одмаралишта "Копаоник" на Копаонику, ЈСП "Крагујевац" као наручилац објављује: